13 februari Årsmöte

Fettisdagen 18:30 Vuxenskolans lokal.

Kom och gör din röst i klubben hörd! Fika bjuds som vanligt.

Tid för trevliga fotosamtal brukar hinnas med efter mötet.