Oktober Difo och föreläsning

Lördag 21 oktober Vi anordnar årets DIFO

Plats och tid: Vännäsby festplats Kl: 09.30

Som vanligt kommer vi att få se fantastiska kollektioner, underbara enstaka bilder, inspirerande digitala bilder, analyserande jury bedömningar och mycket mera.

26 oktober föreläsning via NND 19:00 vuxenskolans lokal

Vi ser på Thomas Örn Karlsson föreläsning via Zoom.