Styrelsemöte tisdag 12 jan 18.30

Vi behöver åtminstone planera ett par månader framåt, inkl årsmötet.
Maila Stephan de punkter ni har som vi kan ta upp!